Ring oss på: (+47) 32 07 11 94

Pukkverk

Vi har flere masseuttak på Nesbyen, der vi knuser subbus, pukk og kult i de fleste fraksjoner, vi har også naturpukk og sand til infiltrasjonsanlegg.

Vi utfører også knusing og sortering for kunder med våre mobile knuseverk.

Kvalitet

Steinressursen vår egner seg til de fleste formål. Vi har eget laboratorium som sikrer at vi leverer med riktig kvalitet. Vi leverer produkter sertifisert for betongtilslag (NS-EN 12620), veibygging (NS-EN 13242) og asfalt (NS-EN 13043).
Leverer godkjente masser til tomter og grøfter ihht. kravene til direktoratet for byggkvalitet.

Vi leverer også radonfri pukk ihht. Statens strålevern sine anbefalinger.